Mentálny tréning, koučing

Niekoľko rokov sa venujem vrcholovým športovcom a tímom v oblasti mentálneho tréningu a koučingu, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou komplexnej športovej prípravy. U nás sa táto oblasť dlhodobo výrazne podceňuje a zaznáva. Doposiaľ sa väčšina tréningu sústreďovala len na fyzično a kondíciu, ale aj to má svoje limity. Tam, kde sa stretnú rovnako dobre fyzicky pripravení súperi, vyhráva ten, kto je lepšie pripravený po stránke mentálnej, kto má správny postoj, pozná svoje ciele, ako je motivovaný a ten, kto má väčšie sebavedomie. To všetko je súčasť mentálnej prípravy a som presvedčený, že práve pobyt na samote, ako je SLNEČNÁ USADLOSŤ pomáha športovcom, či manažérom odkryť svoj potenciál, svoje silné stránky, ktoré využijú priamo pri riešení vzniknutých situácii v zápase, na súťaží, či v každodennom živote. Viac o mentálnom tréningu a koučingu www.mojkouc.com